ROCK OP T GRAS

ROCK OP T GRAS

Rock op 't Gras - 6,7 en 8 juli 2018 - Schutterspark Brunssum

Festival reglement

Festival regels tijdens Rock op ‘t Gras & CampOut

Wanneer je het festivalterrein betreedt, ben je verplicht je te houden aan deze regels. Dit regelement geldt voor zowel Rock op ’t Gras als voor bezoekers aan en deelnemers van het CampOut weekend. Deze regels zijn in overleg met gemeente Brunssum, politie en brandweer opgesteld, voor jouw en onze veiligheid.

Alvast bedankt voor je begrip en je medewerking!

LET OP!
Aanwijzingen van de organisatie of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met deze regels, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt te worden opgevolgd.

 • Het Rock op ’t Gras festival is toegankelijk na betaling van de geldende entreeprijs aan de dagkassa.
 • Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang onder begeleiding van een volwassene.
 • Iedereen bevindt zich op het terrein op eigen risico.
 • Legitimatie vanaf 14 jaar is conform de Nederlandse regelgeving verplicht!
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, persoonlijk letsel, diefstal, vermissing van persoonlijke eigendommen etc…
 • Ter bescherming van jouw eigen en andermans veiligheid kan je worden gefouilleerd. Indien je hieraan geen medewerking verleent, kan de toegang tot het festival worden ontzegd.
 • Het is niet toegestaan eigen koelboxen, etenswaren en/of drank mee te nemen op het Rock op t Gras – festivalterrein.
 • Het is niet toegestaan om drank mee naar buiten de poorten en/of buiten het terrein te nemen.
 • Honden zijn aangelijnd toegestaan op het Campout terrein, zij mogen echter niet het Rock op ’t Gras – festivalterrein op.
 • Personen gekleed in shirts en/of kleding welke duidelijk gekoppeld zijn aan (een) bepaalde groepering(en), kunnen worden geweigerd.
 • Handelen in goederen op het evenemententerrein en in de directe omgeving daarvan, is verboden, tenzij aantoonbaar schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie en met uitzondering van deelnemers aan de festival-markt
 • Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar, legitimatie is op eerste verzoek verplicht.
 • Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen betreden kunnen worden geweigerd en kunnen geen aanspraak maken op vergoeding van entree en/of reiskosten.
 • Op Rock op ‘t Gras festival zijn drugs verboden. Meer dan 5 gram in je bezit? Dan zul je aan de politie worden overgedragen. Bij constatering van gebruik of het bezit van harddrugs en/of het handelen in soft en/of harddrugs wordt je zonder pardon aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • Op het Rock op ‘t Gras Festival gelden alle normale maatschappelijke normen en waarden.
  Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien of het op een andere manier verstoren van de sfeer of orde, worden niet getolereerd.
 • Het is niet toegestaan te crowdsurfen of te stagediven.
 • Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en kun je worden overgedragen aan de politie. Eventuele schades zullen op jou verhaald worden.
 • Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben op het festivalterrein. Bij constatering daarvan zul je worden overgedragen aan de politie. Dit geldt tevens wanneer het plegen van een of meerdere misdrijven worden geconstateerd.
 • De organisaties en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Op het festival kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan je gehoor. Het verblijf op het festivalterrein geschiedt geheel op eigen risico. Geef je oren tijdig rust door af en toe een rustige gebied op te zoeken. Denk met name ook aan het gehoor van je (jonge) kinderen. Oordopjes zijn bij de kassa verkrijgbaar.
 • Tijdens het festival zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Eenieder die ons evenement bezoekt gaat ermee akkoord dat deze foto’s gepubliceerd kunnen worden.
 • Bij het niet naleven van onze huisregels wordt de toegang tot het festivalterrein onherroepelijk ontzegd.
 • Open vuur en BBQ’en op het terrein of in de tent is verboden.
 • Het gehele weekend van 5 t/m 7 juli 2019 kan er enkel met consumptiemunten betaald worden met uitzondering van de festivalmarkt. Deze munten zijn alleen tijdens het CampOut weekend en Rock op ’t Gras festival geldig en worden niet terug genomen!

De volgende tijden worden voor Rock op ’t Gras festival gehanteerd:

Vrijdag van 19 tot 00.00 uur
zaterdag van 13 tot 00.30 uur
Zondag van 13 tot 19.30 uur  Einde live muziek en verlaten festivalterrein (op zondag om 20.00 uur)

 • Iedereen die zich op vrijdag 5 juli, zaterdag 6 juli en zondag 7 juli 2019 op het festival terrein bevindt dient in het bezit te zijn van het juiste polsbandje en dit zichtbaar te dragen. Polsbandjes zijn verkrijgbaar bij de entree aan de kassa.
 • De veiligheid tijdens het festival is in vertrouwde handen van Beveiligingsgroep Nederland. De betreffende medewerkers zijn bevoegd om namens de organisatie van Rock op ’t Gras incl. het Campout gedeelte bovenstaande zaken te controleren en te handhaven.

Dit gezegd hebbende… Wensen wij je een geweldig ROCK OP ‘t GRAS Festival en een relaxte CampOut toe!

 

Check onze partners &

SPONSORS

 

Met dank aan de betreffende beheerders, organisaties en bedrijven,
vind je Rock op t Gras online onder meer op de volgende pagina’s, agenda’s en websites:

Wonna.nl | Artistguide.nl | Facebook.nl | Festivalinfo.nl | Uitzinnig.nl | PopladderLimburg.nl
Uitinsittardgeleen.nl | LivePodium.nl | Eventbu | Wat Waar Nu | Representin | Eropuit in Limburg
Tractorfan | AM Klassiek | Netherlands Events | Drimble | Schutterspark agenda | Oldtimer web